This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

A Képfeldolgozás Kutatólaboratórium a digitális képek elemzését és azok alkalmazásait kutatja és oktatja.

 A laboratórium Szirányi Tamás vezetésével alakult a képekkel kapcsolatos mérnöki és tudományos problémák kutatására és új megoldások kidolgozására. A laboratórium kutatási területe az elmúlt több, mint két évtizedben a következő témákra terjedt ki: képi tulajdonság kinyerés, alakjellemzés, elemzés és felismerés; képi objektumok szegmentálása, osztályozása és csoportosítása; biometria és kép alapú ember-gép interfészek; videó- és mozgáselemzés; kép/videó kódolás és visszakeresés; sztereó látás vizsgálata; objektum és helyszín felismerés; párhuzamos és beágyazott képfeldolgozási megoldások (FPGA); neurális hálózatok alkalmazása a képelemzésben.

Kutatási eredmények

A kutatólaboratórium fontos eredményeinek tartjuk, hogy új, sokszor a mérnöki gyakorlatban is használható módszereket dolgoztunk ki:

• Légi felvétel elemző eljárások az urbanizáció becslésére
• Mozgásdetekciós eljárások biztonsági vagy mozgó kamera felvételein
• Rejtett Markov modellek videószegmentálásra és rendhagyó események detekciójára
• Filmrestauráló módszerek: automatikus film stabilizálás, folt detekció
• Mélységtérkép kinyerő eljárás: távolságbecslő módszer, ami használható képek indexelésére és visszakeresésére;
• Eljárás kézjelek felismerésére és számítógép kamerán keresztüli vezérlésére, egyénre szabott, szemmozgás által vezérelt felhasználói felület
• Módszer a tömörítési ráta és képminőség becslésére a H.264 kódolásban
• Kicsi erőforrás igényű objektumfelismerő eljárások

Copyright