This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

A Képfeldolgozás Kutatólaboratórium a digitális képek elemzését és azok alkalmazásait kutatja és oktatja.

 A laboratórium Szirányi Tamás vezetésével alakult a képekkel kapcsolatos mérnöki és tudományos problémák kutatására és új megoldások kidolgozására. A laboratórium kutatási területe az elmúlt több, mint két évtizedben a következő témákra terjedt ki: képi tulajdonság kinyerés, alakjellemzés, elemzés és felismerés; képi objektumok szegmentálása, osztályozása és csoportosítása; biometria és kép alapú ember-gép interfészek; videó- és mozgáselemzés; kép/videó kódolás és visszakeresés; sztereó látás vizsgálata; objektum és helyszín felismerés; párhuzamos és beágyazott képfeldolgozási megoldások (FPGA); neurális hálózatok alkalmazása a képelemzésben.

A laboratórium néhány projekt-tevékenységének képes összefoglalója (2021)

Oktatási tevékenység

A kutatólaboratórium munkatársai számos tantárgyért felelősek BSc, MSc és PhD képzéseken:

  • Számítógép architektúrák
  • Képfeldolgozás
  • Számítógépes látás
  • Programozás

Munkatársaink együttműködésével készült, oktatásban felhasználható kiadványok:

Kató Zoltán, Czúni László: Számítógépes látás

Czúni László, Tanács Attila: Képi információ mérése

Czúni László: Biometria a számítógépes személyazonosításban

Copyright