This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

A Képfeldolgozás Laboratórium a digitális képek elemzését és azok alkalmazásait kutatja és oktatja.

 

A laboratórium Szirányi Tamás vezetésével alakult a képfeldolgozási problémák kutatására és új megoldások kidolgozására. A laboratórium kutatási területe az elmúlt több, mint egy évtizedben a következő témákra terjedt ki: alakjellemzés és felismerés, biometria és kép alapú ember-gép interfészek, kép- és videóelemzés, képfeldolgozás és annak ipari alkalmazásai, kép/videó kódolás és visszakeresés, sztereó látás vizsgálata, mozgáselemzés, objektum és helyszín felismerés, párhuzamos képfeldolgozás (FPGA), szegmentálás, osztályozás és csoportosítás, tulajdonság kinyerés és elemzés. 

A kutatólaboratórium fontos eredményeinek tartjuk, hogy új, hatékony, a képfeldolgozási gyakorlatban is használható módszereket dolgoztunk ki:

  • Légifelvétel elemző eljárások az urbanizáció becslésére
  • Mozgásdetekciós eljárások mozgó kamera felvételein
  • Rejtett Markov modellek videószegmentálásra és rendhagyó események detekciójára
  • Filmrestauráló módszerek: automatikus film stabilizálás, folt detekció
  • Mélységtérkép kinyerő eljárás: távolságbecslő módszer, ami használható képek indexelésére és visszakeresésére;
  • Eljárás kézjelek felismerésére és számítógép vezérlésére
  • Videókon detektált mozgás szegmentálása lokálisan párhuzamos módszerekkel;
  • Módszer a tömörítési ráta és képminőség becslésére H.264 kódolás esetén
Copyright