This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.
  • Czúni László, egyetemi docens, laborvezető

Czúni László 1996-ban szerezte mérnök informatikus egyetemi diplomáját, majd pedig 2001-ben doktori fokozatát műszaki informatika tudományterületen. Munkaviszonyát tanszéki mérnökként kezdte, később, mint tudományos főmunkatárs folytatta, jelenleg pedig egyetemi docens, valamint dékánhelyettes a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán. Oktatási és kutatási területe elsősorban a digitális képfeldolgozáshoz és alakfelismeréshez kötődik, több mint 50 hazai és nemzetközi konferencia vagy folyóirat cikke jelent meg. Kettő egyetemi jegyzet és három nemzetközi szabadalmi bejegyzés társszerzője, a tudományos munkáira való ismert független hivatkozások száma meghaladja a százat. A Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának (KÉPAF, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság tagszervezete) elnökségi tagja. 2012-től vezeti a Képfeldolgozás Kutatólaboratóriumot

  • Gál Mónika, tudományos segédmunkatárs
  • Katonáné dr. Tömördi Katalin, műszaki tanár
  • Kiss Péter József, PhD hallgató
  • Lipovits Ágnes, mérnök tanár
  • Vörösházi Zsolt, egyetemi adjunktus

 

 

 

Copyright