This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

 

  • Czúni László, egyetemi docens
  • Katonáné dr. Tömördi Katalin, mesteroktató
  • Lipovits Ágnes, tudományos segédmunkatárs
  • Vörösházi Zsolt, egyetemi adjunktus
  • Karim Ben Alaya, PhD hallgató
  • Amr Nagy, PhD hallgató
  • Rádli Richárd, PhD hallgató

 A kutatólaboratórium vezetőjének bemutatása

 Czúni László 1996-ban szerezte mérnök informatikus egyetemi diplomáját, majd pedig 2001-ben doktori fokozatát műszaki informatika tudományterületen. Munkaviszonyát tanszéki mérnökként kezdte, később, mint tudományos főmunkatárs, jelenleg pedig egyetemi docens beosztásban alkalmazottja a Pannon Egyetemnek. Oktatási és kutatási területe elsősorban a digitális képfeldolgozáshoz és alakfelismeréshez kötődik, több mint hatvan hazai és nemzetközi konferencia vagy folyóirat cikke jelent meg, három nemzetközi szabadalmi bejegyzés, négy egyetemi jegyzet szerzője, ill. társszerzője. 

Copyright